Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vėlaičiai

Vielaičiai, Užkulmeniai, Užkulmiai, kaimas tarp Tilžės ir Piktupėnų.

Vėláičiai, Vielaičiai, Užkulmeniai, Užkulmiai, (vok. Uszkullmen), kaimas 16 km į šiaurės rytus nuo Tilžės, 6 km į šiaurės rytus nuo Piktupėnų. 1540 Tilžės valsčiaus mokesčių mokėtojų sąrašuose paminėta vietovė Hinter Colmen su 3 naujakuriais. 1709 Culmen Wehlaiten arba Uschkulmen kaime minėta 18 lažininkų ūkių (1711 po maro beliko 8). 1785 minėtas kaip Uschkulmen arba Wehlaten – Įsruties apskrities Būbliškės valsčiaus mišrusis kaimas su 13 ugniakurų. 1852 buvo 220 gyventojų. 1905 Vėlaičiai buvo Tilžės kaimiškosios apskrities Kulmenų valsčiaus kaimo bendruomenė su 55 gyvenamaisiais namais, 320 gyventojų (55 katalikai, 182 lietuviai), 1910 – 309, 1925 – 280 gyventojų. Priklausė Piktupėnų parapijai, 1920–1939 – Pagėgių, 1939–1944 Tilžės-Ragainės apskričiai. Dar skaitykite: Vėlaičių pradinė mokykla.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Vėlaičių jaunųjų ūkininkų ratelio trejų metų sukaktuvės: trečias sėdi Kristupas Lekšas, penktas – agronomas Rimdžius, šešta – ratelio pirmininkė Nagytė, septintas – scenos mėgėjų ratelio vadovas Mikas Šimkus, dešimta – Ida Rudaitytė-Šimkienė, ant kelių – sūnus Alvinas, antroje eilėje trečias – Martynas Šimkus, 1937 / Iš Gedimino Šimkaus šeimos albumo

Iliustracija: Mikelio ir Anės Laužių (Lauszus) daržinė Vėlaičiuose, apie 1950 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio