Mažosios Lietuvos
enciklopedija

vėjonys

pranašautojai, stebintys vėjus ir galintys, esant reikalui, nukreipti audrą, pakeisti vėjo kryptį gaisro metu ir panašiai.

vėjónys (Wejones), pranašautojai, stebintys vėjus ir galintys, esant reikalui, nukreipti audrą, pakeisti vėjo kryptį gaisro metu ir panašiai. Pirmą kartą minimi Mato Pretorijaus XVII a. pabaigoje: vėjonys stebėdavo vėjus ir sugebėdavo juos bei audras keisti pagal savo norą vienur ar kitur pasukti. M. Pretorijus teigė tai patyręs 1648 spalį Nybudžiuose: audros metu kilus gaisrui matęs, kaip lengvai gali būti keičiami vėjai. Mažojoje Lietuvoje oro spėjimų pagal vėjus užrašyta ir XIX–XX a. Sakyta: jei saulei leidžiantis vėjas kryptį pakeičia, šoksta į rytus – an blogo oro; jei vėjas prieš saulę eina – prieš blogą orą; jei vėjas su saule – an labai gero oro; saulė nusileidas raunai ir mievai (žuvėdros) atlek aplink numus iš marių – didelis vies bus; ai jūra atrodo juoda, tarp bangų yra putų, vandeny rodosi burbulai – bus ilgai vėjuota ir t. t. Vėjų, kartu ir vėjonių, svarbą pamario žvejų gyvenime rodo M. Pretorijaus minimi Vėjopatis ir Bangpūtis.

L: Lietuvininkų žodis. K., 1995; Beresnevičius G. Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas. V., 2001; Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 3. V., 2003.

Rimantas Balsys

Iliustracija: Nežinomo autoriaus piešinys „Prieš audrą“, iki 1944 / Iš MLEA