Mažosios Lietuvos
enciklopedija

vasaris

sausio, pirmojo metų mėnesio, pavadinimas, pavartotas 1734 Prūsijos valdžios įsake.

vasãris, sausio, pirmojo metų mėnesio, pavadinimas, pavartotas 1734 Prūsijos valdžios įsake. Jame rašoma, kad mėnesį, kurį lietuvininkai vadina vasariu, vokiečiai vadina Januarius. Tokią vasario reikšmę nurodo ir Theodoras Lepneris knygoje Der Preusche Littauer..., 1744 [Prūsų lietuvis]. Autorius spėja, kad žodis wasaris galėjo atsirasti iš Aszaras, nes tą mėnesį didelis šaltis išspaudžiąs ašaras. XVII a. rankraštiniame vokiečių–lietuvių kalbų žodyne Lexicon Lithuanicum užrašyta Jenner wasaris, šią reikšmę patvirtina ir kitas XVII a. žodynas Clavis Germanico–Lithvana bei kai kurie kiti XVIII–XIX a. Mažosios Lietuvos žodynai.

Jurgis Mališauskas