Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Varžė

upė Pakalnės apskrityje, Nemunyno baseine, Šalteikės dešinysis intakas.

Váržė (vok. Warsze, rus. Varža), upė Pakalnės apskrityje, Nemunyno baseine, Šalteikės dešinysis intakas. Ilgis 15 km, baseino plotas 46 km2. Prasideda Dvareliškių apylinkėse, teka į pietvakarius, įteka į Šalteikę 3,9 km nuo jos žiočių, 5 km į pietryčius nuo Kryžionių. Varžės baseinas – polderis Nemuno deltos žemumoje, išraižytas vienas su kitu sujungtų sausinimo griovių. Tai nedidelė dalis sausinimo sistemos, kuri nuo 1859 iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos priklausė Linkūnų–Kryžionių pylimų bendrijai. Ji statė ir prižiūrėjo pylimus, vandens siurblines bei nuotėkio šliuzus, kurie turėjo apsaugoti per 24 000 ha dirbamos žemės nuo Nemuno ir Gilijos potvynių. Polderyje buvę kaimai bei pavienės sodybos, pasitraukus vietiniams gyventojams po karo, buvo apleisti ir sunyko.

Algirdas Rainys