Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Varpas“, 2

Lietuvos demokratų partijos žurnalas, leistas 1913–1914 Tilžėje.

„Vapas“, 2. Lietuvos demokratų partijos žurnalas, leistas 1913–1914 Tilžėje ir nelegaliai platintas Didžiojoje Lietuvoje. Rašė Lietuvos nepriklausomybės, žemės reformos, jaunimo, visuomenės, vidaus politikos ir kitais klausimais. Bendradarbiavo Kazys Grinius, F. Kaupas, J. Vileišis ir kiti. Redaktorius A. Rimka, spausdino Enzio Jagomasto spaustuvė „Lituania“ Tilžėje. Išėjo 3 numeriai.

ŽE