Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vanagų pradinės mokyklos

Vanaguose XIX–XX a. veikusios pradinės mokyklos.

Vanag pradnės mokỹklos. 1889 atidaryta aštuonmetė liaudies mokykla. Iš pradžių vaikai mokyti laukininko Gložaičio sodyboje, atskiras namas pastatytas 1902. Jame įrengtos 2 klasės, patalpa mokymo priemonėms saugoti, t. p. butai pirmajam ir antrajam mokytojams, atmatuotas 2,73 ha dirbamos žemės sklypas, pastatytas tvartelis su daržine. Vėliau papildomai skirta 56 arai sodui užveisti. 1901–1914 mokyklai vadovavo Feliksas Mačiulis. Ją lankė gausiausias mokyklos istorijoje moksleivių skaičius – 118 (54 mergaitės, 64 berniukai). Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mokytojas mobilizuotas. Jį pakeitė senyvo amžiaus pedagogas Žugaras (Schuggars). Po karo F. Mačiulis grįžo į mokyklą. Vėliau jos vedėju dirbo Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinis Arthuras Plėvė (Plehwe), po jo – Gustavas Elbė (1924–1925), Adomas Buntinas (1925–1927), Willy Haackas (1928–1929), Kurtas Haackas (1928–1931). Buvo mokytojų moterų: Bussė vaikus mokė iki 1940, metus iki gyventojų evakuacijos – Ida Koch. Antraisiais mokytojais dirbo lietuvininkai Barstaitis (1921–1923), Kistenis (1923–1926), J. Lampsaitis (1933), Gertrūda Strangulys (1942). Dėstyta vokiečių kalba. 1923–1939 į mokymo planą kaip atskiras mokomasis dalykas įtraukta lietuvių kalba. Šias pamokas vedė Mertinaitis, Bertulaitis, Jurgis Lampsaitis (1934), Hildegarda Scharfetter (1935), Kiošius, Berutis, Heinrichas Kiupelis, Šaulinskis. 1929 mokyklą vizitavęs Tauragės mokytojų seminarijos direktorius M. Mačernis besimokančiųjų suskaičiavo 92 (86 lietuviai, 6 vokiečiai). Tik vienas iš čia dirbusių 2 pedagogų šiek tiek kalbėjo lietuviškai. 1937 Klaipėdos krašto mokyklų draugija Vanaguose atidarė privačią lietuvių mokyklą. Į ją priimti 27 moksleiviai. Mokė Tauragės mokytojų seminarijos auklėtinis S. Ukermarkis. 1938 lankė 28 mokiniai. Iš jų 23 buvo gimę Klaipėdos krašte, 5 atsikėlusiųjų į Vanagus ar gretimus kaimus šeimų vaikai. Namie jie kalbėjosi lietuviškai. 1939 III 23 privati mokykla uždaryta. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje mokyklos namas užimtas kariškių – čia įrengtas sužeistųjų surinkimo punktas. XXI a. pradžioje Vanaguose mokyklos nebuvo.

Albertas Juška