Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valteris Peteraitis

Klaipėdos krašto sukilimo savanoris.

Peteraitis Valteris 1904 VI 2 Bismarkėje ?, savanoris. Į Klaipėdos krašto savanorių armiją įstojo 1923 I 31. Baigęs liaudies mokyklą (mokėjo lietuvių – gimtąją bei vokiečių kalbas), 2 metus tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Gyveno gimtinėje su tėvais.

Algirdas Antanas Gliožaitis