Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valteris Mačkus

XX a. pedagogas, lietuvybės Klaipėdos krašte puoselėtojas.

Mãčkus Valteris 1914 VIII 1Stučiuose 1966 VI 7Vilniuje, pedagogas, lietuvybės Klaipėdos krašte puoselėtojas. 1929 baigė Dovilų pradinę mokyklą, 1932 – Klaipėdos spartesniąją gimnaziją, 1936–1939 Žardininkų pradinės mokyklos mokytojas. Dalyvavo Klaipėdos „Aušros“ draugijos veikloje. Rinko tautosaką Klaipėdos apylinkėse ir ją skelbė periodinėje spaudoje. Užrašė padavimą apie Dovilų piliakalnį. 1939 kovą po nacių aneksijos pasitraukė iš Klaipėdos krašto ir mokytojavo Žemaitijoje (Bargdžiuose). Nacių persekiotas. 1945–1951 dėstė Vilniaus universitete, 1951–1966 – Vilniaus pedagoginiame institute. Laikinai ėjo šio instituto Vokiečių kalbos katedros docento pareigas, vėliau dėstė Vilniaus dailės institute vokiečių ir anglų kalbą. 1958 išleido Lietuviškus–vokiškus pasikalbėjimus (buvo dar 2 leidimai). Rašė vadovėlį aukštosioms mokykloms Vokiečių kalbos fonetika (nebaigtas), vadovavo mokytojų seminarams, skaitė paskaitas ir pranešimus mokytojų tobulinimosi kursuose. Išvertė į lietuvių kalbą Instrukcijų seniūnams ir Įsruties valsčiaus nuostatus (1604). Žmona mokytoja Vladislava Raudonytė-Mačkienė (1904 VI 27–1995 II 5). Abu palaidoti Vilniuje, Saulės kapinėse. Vaikai: Putinas, g. 1941, fizikos mokslų daktaras, docentas, gyvena Vilniuje; Eidvilė, g. 1942, filologė, gyvena Vienoje (Austrija), dėstė Vienos universitete lietuvių kalbą; Živilė, g. 1944, ekonomistė, gyvena Vilniuje; duktė iš antros santuokos Normantė, g. 1960, gyvena Vilniuje.

Jurgis Reisgys

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Valteris Mačkus su Dovilų „Aušra“ Pagėgiuose, 1932 / Iš Živilės Mačkutės albumo

Iliustracija: Valteris Mačkus Vilniuje, 1955 / Iš Živilės Mačkutės albumo

Iliustracija: Valterio Mačkaus knygos viršelis „Lietuviški–vokiški pasikalbėjimai“, 1958

Iliustracija: Živilė Mačkutė, 2001

Iliustracija: Valteris Mačkus su Dovilų „Aušra“ Šereiklaukiuose, 1932 / Iš Živilės Mačkutės albumo