Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valteris Gaigalaitis

XX a. agronomas, pedagogas.

Gagalaitis Valteris 1897 IX 6Endružiuose (Ragainės aps.) 1945prie Neustadto (Vakarų Prūsija), agronomas, pedagogas. Ordinarinis profesorius. Jo tėvas Mikas Gaigalaitis ir kunigas profesorius Vilius Gaigalaitis buvo broliai. Mokėsi Tilžės gimnazijoje. Agronomijos mokėsi Berlyno žemės ūkio mokykloje ir Karaliaučiaus universitete. 1921–1927 Dotnuvos žemės ir miškų ūkio mokyklos mokytojas. Įrengė mineralogijos-geologijos, dirvožemio, žemdirbystės ir botanikos kabinetus. Įsteigus Dotnuvos žemės ūkio akademiją, nuo 1925 vasario jos dėstytojas, žemės ūkio ekonomijos katedros vedėjas, Akademijos dvaro administratorius, nuo 1934 rudens bibliotekos vedėjas. Parašė keletą veikalų, tarp jų didesnį (nebaigtas) apie Klaipėdos krašto dirvožemius ir jų dirbimą. Išleido knygas Trumpas kristalografijos ir mineralogijos vadovėlis (1924); Žemės ūkio sąskaityba (1925); Žemės ūkio sąskaitybos knygos smulkiesiems ūkiams (1927) ir kitas. Bendradarbiavo Žemės ūkio akademijos Metraštyje ir žurnale Žemės ūkis. 1940 sovietinės valdžios iš Akademijos atleistas. 1941 repatrijavo į Vokietiją, kad grįžtų į gimtinę Mažojoje Lietuvoje. Ten buvo mobilizuotas į Vokietijos kariuomenę ir pasiųstas į frontą. SSRS kariuomenei veržiantis į Vakarus, su šeima bandė iš Neustadto trauktis, bet su kitais buvo bolševikų apsupti, Gaigalaitis sušaudytas.

Iliustracija: Valterio Gaigalaičio knygos „Trumpas Kristalografijos ir Mineralogijos vadovėlis“ viršelis, 1927 / Iš Rimto Tarabildos rinkinio