Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valtarkiemio parapinė mokykla

Valtarkiemyje nuo 1608 veikusi parapinė mokykla.

Vatarkiemio parãpinė mokyklà, įsteigta po 1608, pirmojo parapijos kunigo Christopho Cleberio darbo metais. Mokyta lietuvių ir vokiečių kalbomis. XVIII a. I pusėje pertvarkius mokymo turinį, precentorius pakeitė mokytojų seminarijas baigę pedagogai. 1812–1823 dirbo Martyno Liudviko Rėzos talkininkas renkant lietuvių liaudies dainas Johannas Krausė, vėliau – Karalienės mokytojų seminarijos auklėtiniai: nuo 1861 E. Hartmannas, 1881 – W. F. Gilvaitis (Gillweit), 1896 – R. Puškė (Puschke), 1902 – K. Pytčas (Pietch), 1911 – R. Dillis, 1914 – F. Dorongas.

Albertas Juška

Iliustracija: Valtarkiemio mokykla, iki 1944 / Iš MLEA