Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Vakarų vėtra“

antinacistinės orientacijos, lietuviškos minties laikraštis, leistas 1934–1938 Kaune.

„Vakar vtra“, antinacistinės orientacijos, lietuviškos minties laikraštis, leistas 1934–1938 Kaune (ėjo dukart per mėnesį). Rašė apie Klaipėdos krašto problemas, vidaus ir užsienio politikos klausimais, aiškino nacionalsocializmo ideologiją ir politinius siekius. Bendradarbiavo P. Kupčiūnas, J. Purickis; redaktoriai J. Macelis, P. Mainelis, F. Virakas. Leido J. Macelis, V. Venclovas. Spausdino L. Gurevičiaus ir S. Josėlevičiaus, Kuznickio ir Beilio spaustuvė Kaune.

ŽE