Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vakarų Prūsija

Prūsijos karalystės provincija, suformuota teritorijose abipus Vyslos žemupio, atitekusiose Prūsijai per Abiejų Tautų Respublikos I (1772) ir II (1793) padalijimus.

Vakar Prsija, Prūsijos karalystės provincija, suformuota teritorijose abipus Vyslos žemupio, atitekusiose Prūsijai per Abiejų Tautų Respublikos I (1772) ir II (1793) padalijimus. Centras – Dancigas (lenk. Gdańsk). Sukurta 1772–1773 potvarkiais. Per 1815–1818 administracinę reformą padalyta į Dancigo ir Marienwerderio apygardas. Dancigo apygardą sudarė Dancigo ir Elbingo miestų apskritys ir Dancigo, Neustadto an der Rheda, Karthauso, Berento, Pr. Stargardo, Elbingo ir Marienburgo kaimiškosios apskritys. Marienwerderio apygardą sudarė šios apskritys: Deutsch-Kronės, Flatowo, Schlochau, Konitzo, Schwetzo, Graudenzo, Kulmo, Torunės, Stuhmo, Marienwerderio, Rosenbergo, Löbau ir Strasburgo. 1824 (faktiškai nuo 1829 XII 3) buvo sujungta su Rytų Prūsijos provincija į vieną Prūsijos provinciją su centru Karaliaučiuje. Nuo 1878 IV 1 provincijos vėl atskirtos. Pagal oficialią statistiką, lenkiškai ir kašubiškai kalbantieji 1861 sudarė 32,4%, 1890 – 34,4%, 1910 – 35,5% provincijos gyventojų; katalikai 1890 sudarė 50,0%, 1900 – 51,2% gyventojų. 1871 provincijoje gyveno 1 314 653, 1880 – 1 405 898, 1885 – 1 408 277, 1895 – 1 494 393, 1900 – 1 563 666, 1910 – 1 703 474 gyventojai. 1905 provincijos teritorija apėmė 25 542 km2, joje gyveno 1 641 874 gyventojai (iš jų Dancigo apygarda užėmė 7957 km2, buvo 709 312 gyventojų, Marienwerderio apygarda – 17 585 km2, 932 562 gyventojai). Įgyvendinant Versalio taikos sutartį, 1920 provincijos teritorija padalyta: didžioji dalis prijungta prie Lenkijos Respublikos (vadinamasis Lenkijos koridorius), teritorijoje aplink Dancigą suformuotas Tautų Sąjungos prižiūrimas Dancigo laisvasis miestas, likusi dalis dešiniajame Vyslos krante (Rosenbergo, Stuhmo apskritys, dalis Elbingo apskrities, dalis Marienburgo apskrities, dalis Marienverderio apskrities; iš viso 2925,93 km2) priskirta prie Vokietijos Reicho Rytų Prūsijos provincijos kaip atskira Vakarų Prūsijos apygarda. 1939 joje gyveno 301 808 gyventojai. Vokietijai aneksavus Lenkijos vakarinę teritoriją, 1939 X 26 sukurta Vakarų Reicho apygarda (Reichsgau), 1939 XI 2 pervadinta Dancigo–Vakarų Reicho apygarda. Ją sudarė 3 žemesnio pavaldumo apygardos (Regierungsbezirk): Dancigo, Brombergo ir Marienwerderio; 33 apskritys. 1945 visa teritorija prijungta prie Lenkijos valstybės.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Marienburgo pontoninis tiltas, XX a. pradžia / Iš MLEA

Iliustracija: Marienburgo Puodžių vartai, XX a. pradžia / Iš MLEA