Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vainočių pradinė mokykla

Vainočiuose 1737 įkurta pradinė mokykla.

Vainõčių pradnė mokyklà, įkurta 1737 Senuosiuose Vainočiuose. Daugiau nei šimtmetį vaikus joje mokė menkos kvalifikacijos šuilmistrai. Pirmieji seminarijose parengti pedagogai atsiųsti XIX a. viduryje. Mokyta lietuvių kalba, nuo 1873 – vokiečių kalba (lietuviškai kurį laiką leista mokyti tik tikybos dalykų). 1911 mokykloje dirbo Karalienės mokytojų seminarijos 1888 laidos auklėtinis R. Heinas, po Pirmojo pasaulinio karo – A. Tobynas.

Albertas Juška