Mažosios Lietuvos
enciklopedija

vaikų darželiai

priešmokyklinio auklėjimo įstaigos, atsiradusios 1839 Prūsijoje.

vaik daržẽliai, priešmokyklinio auklėjimo įstaigos. Priešmokyklinio ugdymo pradininkas F. W. A. Froebelis 1839 Prūsijoje, Blankenburge, atidarė mažamečių našlaičių mokyklą – Kindergarten (vaikų sodą). Klaipėdoje pirmasis vaikų darželis įsteigtas 1840. XIX a. pabaigoje veikė 2 vaikų darželiai: šiaurinėje dalyje ir Naujamiestyje. Į juos vaikus leido pasiturinčios miestiečių šeimos. Po Pirmojo pasaulinio karo Šilutėje veikė 1 vaikų darželis (vadovavo Anna Krink, kartu dirbo Lotte Woelk). 1924 V. Gaigalaičio įkurtas „Sandoros“ draugijos padalinys „Sandoros“ evangeliška moterų pagalba siekė Klaipėdoje įsteigti lietuvininkų vaikams 2 vaikų darželius. 1925 balandį pradėjo veikti vienas jų. Miesto valdžia jo nerėmė, tad lėšų prasimanyta įvairiais renginiais (Juodkrantėje organizuota vosilkų šventė ir kita), loterijomis. Pagrindinis rėmėjas buvo Sandora. Vaikų darželiai sparčiau pradėti steigti apie 1930. Lietuviškas privatus vaikų darželis įsteigtas 1929, dar veikė bent 3 geriau aprūpinti vokiečių vaikų darželiai. 1931 lietuviškąjį vaikų darželį nukonkuravo vokiškasis, 1932 lietuviškojo veiklą atgaivino Moterų pagalba, bet 1936 jis galutinai uždarytas. Lietuviškų vaikų darželių steigimui kitose vietovėse trukdė auklėtojų stygius. Kaune įsikūrusios draugijos ėmė organizuoti vaikų darželių auklėtojų rengimo kursus. Į juos buvo siųstos 5 klaipėdiškės merginos, tarp jų ir Anė Klimkaitytė iš Prėcmų kaimo, 1936 įsteigusi pirmąjį vaikų darželį Bitėnuose. Globos draugija pirmą vaikų darželį atidarė 1932 iš Lietuvos atsikėlusių valdininkų vaikams. Kitus išlaikė Lietuvos vaiko draugijos (Lietuvos vyriausybės lėšomis). 1932 vaikų darželiai atidaryti Šilutėje, Pagėgiuose, Smeltėje, netrukus vos ne visuose Klaipėdos krašto miesteliuose. Priimti 3–6 metų amžiaus vaikai, už jų išlaikymą, mokymą reikėjo mokėti. Vaikų darželiai dirbdavo rudenį, žiemą ir pavasarį. 1939 pradžioje Klaipėdos krašte veikė 58 vaikų darželiai. Jų auklėtinių daugumą sudarė iš Lietuvos atsikėlusių šeimų vaikai, lietuvininkai sudarė apie 1/5 ar 1/6. Vasarą kaime būdavo kuriami laikini vaikų darželiai, kad tėvai galėtų dirbti svarbiausius vasaros darbus. Toks vaikų darželis buvo sukurtas 1938 vienoje iš pelkių kolonijų – Bismarcke.

L: Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla. Klaipėda, 2003.

Iliustracija: Agluonėnų vaikų darželis, apie 1940 / Iš Elfrydos Laukslėnaitės-Pocienės šeimos albumo