Mažosios Lietuvos
enciklopedija

vaida

senųjų prūsų paprotys šaukti bendruomenės susirinkimą viešiesiems reikalams aptarti.

vaidà, senųjų prūsų paprotys šaukti bendruomenės susirinkimą viešiesiems reikalams aptarti. Vaida rinkdavosi valdant Kryžiuočių ordinui. Manoma, vėlesnėse valsčiaus ir kaimo bendruomenėse galėjo dalyvauti visi laisvieji vyrai, o genties (žemės) vaidoje – žemesnieji bendruomenių atstovai ir kilmingieji. Vaida aprašyta Eiliuotojoje Livonijos kronikoje (XIII a. pabaiga), minima XIV a. Prūsų teisyne, 1441 Prūsijos luomų suvažiavimo nutarime, XVI a. pradžios Simono Grunau kronikoje.