Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vaclovas Mikailionis

lietuvių rašytojas, žurnalistas.

Mikailiónis Vaclovas 1939 IX 28Slabadėlėje (Alytaus aps.) 2022 V 20, rašytojas, žurnalistas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) talkininkas, Lietuvos prūsų bendruomenės narys. 1964 baigė Vilniaus universitetą. Dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, vėliau žurnalistu įvairiuose leidiniuose. Sudarė knygą Užmirštieji prūsai (1999), išvertė Vladimiro Kulakovo studiją Sembų palikimas, Rytų Prūsijos sakmes (iš W. J. A. Tettau, J. D. H. Temme Die Volkssagen Ostpreußens, Littauens und Westpreußens, 1865). Domisi Karaliaučiaus krašto istorija, prūsų ir lietuvių senaisiais tikėjimais, šiais klausimais skaito paskaitas. 1998–2000 MLE I tomo mokslinis redaktorius ir kalbos tvarkytojas, straipsnių ir iliustracijų autorius.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Vaclovas Mikailionis (2003)