Mažosios Lietuvos
enciklopedija

V. Dercikaitis

XX a. pradžios vokiečių konservatorių politikos apologetas.

Dercikaitis V., XX a. pradžios kraštutinis vokiečių konservatorių politikos apologetas. Kaip ir J. Traušys, jis minimas Martyno Jankaus satyriniame eilėraštyje Skundos garsas pekloje pabudusiųjų griekininkų (išleistoje M. Butkaus slapyvardžiu knygelėje Giesmė apie pekloje pabudusius griekininkus, 1906). Kaip idėjinį priešininką, M. Jankus Dercikaitį gretina su nuosaikesnės, išbalansuotos linijos šalininkais (žymiais lietuvių kultūros darbuotojais A. Bruožiu, M Kiošiu): „Jūs Traušiai, Kiošiai, Dercikaičiai, / kurie penėjotės melais. / Jūs Bruožiai, Strėkiai, Šimkoraičiai, / Ui, jūs juk žengėte takais, / stačiai į peklą vedančiais...

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga, V., 1996, p. 363.