Mažosios Lietuvos
enciklopedija

užrašų valsčiai

Prūsijos valstybėje sukurtos krašto valdymo sistemos svarbi grandis.

užraš vasčiai (vok. Standesamtbezirk), Prūsijos valstybėje sukurtos krašto valdymo sistemos svarbi grandis. Valdininkai savo užrašų valsčių plote (dažnai nesutapusiame su administracinio valsčiaus ribomis) registruodavo gyventojus, turto, žemėvaldos, ūkio ir kitą būklę ir jos pokyčius, duomenis perduodavo aukštesnėms institucijoms, šios – administracijai. Išplėtota statistinių duomenų surinkimo sistema leido kontroliuoti ir reguliuoti padėtį krašte. 1920–1939 užrašų valsčiai išliko ir Klaipėdos krašte (Juodkrantės užrašų valsčiaus valdininko pavaduotoju paskirtas Juodkrantės valsčiaus viršaitis Julius Pietschas).

Martin Buddrus