Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Užpelkių pradinė mokykla

Užpelkiuose nuo XIX a. vidurio veikusi pradinė mokykla.

Ùžpelkių pradnė mokyklà, įkurta XIX a. viduryje. Vienaklasė. Po kelių dešimtmečių pagausėjus gyventojų atidaryta II klasė. 1911 mokytojavo Karalienės mokytojų seminarijos1873 laidos absolventas Friedrichas Wilhelmas Mauscherinas, atkeltas iš Aulavėnų parapijos Stagių mokyklos. Po Pirmojo pasaulinio karo – Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinis Christophas Szonnas, nuo 1928 – Johannas Betkė. Mokyta vokiečių kalba. 1936 mokyklą lankė 83 moksleiviai (39 mergaitės, 44 berniukai). 79 iš jų evangelikai liuteronai (manytina, senųjų vietos gyventojų vaikai), 4 katalikai (tikriausiai po 1923 atsikėlusiųjų vaikai). Mokyklai priklausė 5 ha žemės, pedagogams pastatyti 4 ūkiniai pastatai. Užpelkių pardinėje mokykloje mokėsi visuomenės veikėjas Mikas Kūjus.

Albertas Juška