Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas (Mykolas) Kristupas Kūjus

XX a. pedagogas, Mažosios Lietuvos veikėjas išeivijoje.

Kjus Mikas (Mykolas) Kristupas 1906 IV 5Užpelkiuose (Tilžės aps.) 1984 IX 15Čikagoje (JAV), pedagogas, Mažosios Lietuvos veikėjas išeivijoje. 1928 baigė Tauragės mokytojų seminariją, 1936 – Vytauto Didžiojo universitetą. 1936–1939 Klaipėdos pedagoginiame institute dėstė lietuvių kalbą, 1939–1941 – vokiečių kalbą Tauragės gimnazijoje. 1941–1943 Vilniaus universiteto vokiečių kalbos ir Vilniaus pedagoginio instituto lietuvių kalbos dėstytojas. Pasitraukęs į Vokietiją, 1947–1950 studijavo ekonomiką Erlangeno universitete. 1951 persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos narys, pirmininkas. Išspausdino monografiją Dr. Jurgis Sauerveinas. Jo gyvenimas, veikla ir raštai (1937 Vytauto Didžiojo universiteto leidinyje Darbai ir dienos, t. 6, II leid. 1984), kurioje nagrinėjo G. Sauerweino poemą Nemunyčiai. Parašė straipsnių Mažosios Lietuvos temomis.

L: Kaunas D. Knygos dalia. V., 1999, p. 296–297.

MLFA

Iliustracija: Mikas Kūjus / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1983, nr. 2

Iliustracija: Miko Kūjaus studijos „Dr. Jurgis Sauerveinas. Jo gyvenimas, veikla ir raštai“ antraštinis lapas / Iš žurnalo „Darbai ir dienos“, 1937