Mažosios Lietuvos
enciklopedija

užgėrimas

sveikinimo formulė, siūlant kartu išgerti.

užgėrmas, sveikinimo formulė, siūlant kartu išgerti. Theodoras Lepneris pateikė tokių užgėrimo pavyzdžių: ant sveikatos, gerk sveiks. Po jų pasakymo geriantieji paduoda vienas kitam rankas ir abu sako sveiks, moterys, be to, pasibučiuoja.

L: Lepner T. Der Preusche Littauer oder Vorstellung der Nahmens-Herleitung, Kind-Tauffen, Hochzeit... Danzig, 1744.

Jurgis Mališauskas