Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Usėnų (1) lietuvių privati pradinė mokykla

Usėnuose (1) 1937–1939 veikusi Klaipėdos krašto mokyklų draugijos įsteigta lietuvių privati pradinė mokykla.

Usnų (1) lietùvių privat pradnė mokyklà, įsteigta 1937 Klaipėdos krašto mokyklų draugijos. Iki tol Usėnų kaimo vaikai lankė Žemaitkiemių liaudies mokyklą. Ten mokyta vokiečių kalba. Mokyklą lankė 34 vaikai, 1938/1939 mokslo metais – 53. Mokė pedagogai Bliūmas ir Gudaitė. 32 lankiusieji buvo katalikai (tai liudija juos atsikėlus iš Didžiosios Lietuvos), 21 – šio krašto gyventojas.

Albertas Juška