Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Urtė Toleikytė-Plonaitienė

XIX–XX a. lietuvininkė, Mikelio Toleikio duktė.

Toleikýtė-Plonáitienė Urtė 1879 XII 4 1951, Mikelio Toleikio duktė. Puikiai mokėjo austi. Po motinos mirties rūpinosi jaunesniuoju broliu Martynu. Vyras žvejys ir ūkininkas iš Lūžijos kaimo Martinas Plonaitis (1877 XI 4–?). 1944 šeima pasitraukė į Vokietiją, abu palaidoti Lüdelseno kapinėse. Duktė Ana Schuschelis (1904 X 20–1998) tarnavo Klaipėdos banke. Anos vyras Adamas Schuschelis (1901 IX 10–?) gyveno Vokietijoje. Duktė Marie (1909 VII 9–1980) mirė Berlyne. Duktė Grete (1919 IX 7–2003) lankė lietuvių gimnaziją, tarnavo Klaipėdos raštinėse, 1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno Salzwedele su sūnumi Eberhardtu, dažnai lankydavosi Lietuvoje. Sūnus Martinas (1921 IX 2–1979 VIII) turėjo paveldėti tėvų ūkį. Dalyvavo Antrajame pasauliniame kare, po karo pasiliko gyventi Vokietijoje, vedė.

Vytautas Kaltenis