Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Urbonas IV

popiežius (1261–1264).

Ùrbonas IV, tikr. Jacques Panteleon apie 1200Trua (Prancūzija) 1264Perugia( Italija), popiežius (1261–1264). Paryžiuje studijavo laisvuosius menus ir kanonų teisę. Liono kanauninkas, Lježo arkidiakonas. Dalyvavo Liono I susirinkime. Legatas Lenkijoje 1248. Nuo 1252 Verdeno vyskupas, 1255 – Jeruzalės patriarchas. Būdamas popiežiumi atkovojo iš vokiečių imperatorių Siciliją ir atkūrė popiežių valdžią Italijoje. Urbonas IV buvo lankęsis Lenkijoje, Prūsijoje, rėmė Kryžiuočių ordiną, draudė pagonims pardavinėti ginklus ir geležį. 1261 XII 11 Urbonas IV paskelbė kryžiaus žygį į Livoniją ir Prūsiją. 1261 XII 23 Varmės vyskupu paskyrė Anzelmą. Urbonas IV palaikė ryšius su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Mindaugu, rūpinosi Lietuvos krikštu, ragino aplinkinių vyskupijų vyskupus siųsti į Lietuvą kunigus, statyti bažnyčias. 1263 Urbonas IV draudė rengti kryžiaus žygius į Livoniją ir Prūsiją.

L: Gudavičius E. Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII a. V., 1989; Petras Dusburgietis Prūsijos žemės kronika. V., 2005; Melgar Gil L.-T. Popiežių istorija. Nuo šv. Petro iki Benedikto XVI. K., 2008.

Tomas Čelkis