Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Unsere Stimme“

Mažosios Lietuvos lietuvių žurnalas.

„Unsere Stimme“, Mažosios Lietuvos lietuvių žurnalas, 1929–1931 nereguliariai leistas Tilžėje. Leido ir spausdino E. Jagomasto spaustuvė Lituania. Redaktorius Enzys Jagomastas. Išėjo 6 numeriai. 1951 atgaivintas Miunchene. Redaktorius Albertas Puskepalaitis.

L: Tamošiūnas J. Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija 1832–1982. K., 1991.