Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ulrichas Merkucecijus

XVI a. giesmių vertėjas, Martyno Mažvydo bendradarbis.

Merkucècijus Ulrichas, Mercucecius XVI a. pradžioje greičiausiai Lietuvoje XVI a. II pusėje Lietuvoje, giesmių vertėjas, Martyno Mažvydo bendradarbis. Asmenvardis Ulrichas Merkucecijus (parašyta nug Hulricha Mercuceciusa) yra sulotynintas ir gali būti iškreiptas iš Morkūnas, Morkutis ar Merkutis (plg. krikštavardį Merkelis). Tačiau ir vardas Ulrichas lietuviams neįprastas. Biografija nežinoma, mėginama jį sieti su Vilniaus vokiečio Ulricho Hosės, turėjusio malūną Markučiuose (gal iš čia vadintas Markučiečiu?), sūnumi Ulrichu, kuris 1533 įmatrikuliuotas Leipzigo universitete. Merkucecijus iš vokiečių kalbos išvertė Martyno Liuterio giesmę Giesme dienoije Prisikelima Pona…, kuri įdėta Mažvydo giesmyne Giesmes Chriksczoniškas (Jurgio Gerulio leidime, p. 268–270).

L: Biržiška V. Aleksandrynas. 1. Čikaga, 1960, p. 95–97. Zigmas Zinkevičius

Zigmas Zinkevičius