Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ūkinė autonomijos sąjunga

Klaipėdos krašto lietuvių vidutiniųjų ūkininkų partija

kinė autonòmijos sjunga, Klaipėdos krašto lietuvių vidutiniųjų ūkininkų partija, veikusi 1923–1934. Registruotų narių neturėjo; veikė patikėtiniai. Ūkinė autonomijos sąjunga bandė susilpninti vokiečių dvarininkų įtaką lietuvių kaimiečiams, sustiprinti lietuvių padėtį Klaipėdos krašto žemės ūkyje, siekė, kad labiau bendradarbiautų krašto Direktorija ir Lietuvos vyriausybė. Krašto I seimelyje turėjo 1 atstovą (išrinktas 1925), II (1927) – 2, III (1930) – 3, IV (1932) – 1. 1934 susijungė su Mažųjų laukininkų susivienijimu į Laukininkų centrą (Klaipėdos krašto laukininkų centras). Vadovai: Endrius Borchertas, Jokūbas Brožaitis, Jurgis Bruvelaitis.

Petronėlė Žostautaitė