Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Trutnava

dvaras ir kaimas tarp Karaliaučiaus ir Kvedenavos.

Trutnavà (vok. Trutenau, rus. Medvedevka), dvaras ir kaimas prie Karaliaučiaus–Kranto plento, 8 km į šiaurę nuo Karaliaučiaus, 4 km į šiaurę nuo Kvedenavos. 1432 Sembos katedros kapitula suteikė Trutenow kaimui privilegiją ir nustatė jo ribas. 1540 Neuhauseno valsčiaus vietovėje Trutnaw paminėti 6 sodybų savininkai. 1775 Trutnavos dvarą kartu su jam priklausiusiu popieriaus malūnu nupirko spaustuvininkas ir knygų prekybininkas iš Karaliaučiaus Johannas Jacobas Kanteris (1731–1786). Jame anglišku pavyzdžiu įkūrė skiedrų presavimo fabriką (Prūsijos karalius Friedrichas II suteikė šiam sumanymui 12 tūkstančių talerių), pastatė šriftų liejyklą. 1785 Trutnava buvo Žiokų apskrities, Neuhauseno valsčiaus kulmiškasis dvaras su bajoriškosiomis teisėmis bei 3 karališkieji činšininkų kaimai, juose buvo 16 ugniakurų. XIX a. viduryje Trutnava gavo Karaliaučiaus kaimiškosios apskrities valsčiaus centro statusą. Kaimo bendruomenėje 1905 buvo 5 gyvenamieji namai, 77 gyventojai (visi vokiečiai), 1910 – 82 gyventojai, dvaro apygardoje – 13 gyvenamųjų namų, 201 gyventojas (2 katalikai, visi vokiečiai), 1910 – 189 gyventojai. 1922 Trutnavos dvaro apygarda prijungta prie Trutnavos kaimo bendruomenės, 1933 buvo 353, 1939 – 419 gyventojų. Priklausė Kvedenavos parapijai, 1939–45 – Sembos apskričiai 1871 Trutnavoje gimė tapytojas Otto Ewelis.

Vasilijus Safronovas