Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Trušelių pradinė mokykla

Trušeliuose 1737 įkurta pradinė mokykla.

Trušẽlių pradnė mokyklà, įkurta 1737. Klasei įrengti Prūsijos vyriausybė skyrė 16 talerių. 1817 vaikus mokė Ylavos mokytojų seminarijos auklėtinis Andreasas Tuluvaitis. 1867 atsiųstas kitas jos absolventas – Otto Ludwigas Hellwichas, vėliau – Jurgis Kuršaitis. 1898 čia lankęsis Vokietijos švietimo ministras Robertas Bosse tikrino, ar šio krašto lietuvininkų vaikai supranta vokiškai. Nedaug temokėjo. Valdžia priėjo išvadą: tokiems mokyti reikia pedagogų, suprantančių lietuviškai. Jiems rengti 1900 Klaipėdoje atidarytas preperandumas, 1902 – seminarija. Gausėjant gyventojų 1910 mokykla tapo dviklase. 1936 ją lankė 86 vaikai – 50 mergaičių ir 36 berniukai. Mokyta lietuvių kalba. Mokyklos vedėjas – Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinis Kwauka. Antras mokytojas pedagoginį išsilavinimą įgijo Tauragės mokytojų seminarijoje. Abu naudojosi mokyklai skirtu 4 ha žemės sklypu. 1918–1925 mokyklą lankė būsimasis muzikas, pedagogas Jurgis Lampsatis.

Dar skaitykite Trušeliai.

Albertas Juška