Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Truntlaukių liepa

liepa-bažnytėlė Truntlaukiuose prie Nordenburgo, Girdavos apskrityje.

Truntlaukių lepa, liepa-bažnytėlė Truntlaukiuose prie Nordenburgo, Girdavos apskrityje. Senais laikais netoli prūsų aukų akmens augusi sena galinga liepa, garbinta kaip šventasis medis. Įsigalėjus krikščionybei liepoje įrengta bažnyčia: iš liepos vainiko suformuotos sienos ir stogas rėmėsi į ąžuolinius pastolius. Liepą juosė 1,5 m pločio galerija, medžio kamienas buvo lyg kolona bažnyčios viduryje. Šone esantys laiptai vedė į varpinę, įrengtą kitame liepos medyje. Truntlaukių liepą procesijos metu aplankė paskutinis Kryžiuočių ordino didysis magistras Albrechtas. Reformacijos metais Truntlaukių liepa prarado religinę reikšmę. Wernsdorffų giminė, kuriai iki XIX a. vidurio priklausė Truntlaukiai, puoselėjo liepą. Buvo tikima, kad lūžus liepos šakai mirs šios giminės narys. Pirmojo pasaulinio karo metais rusų kareiviai išardė ir sukūreno ąžuolinius pastolius ir sutrešusi liepa sunyko. Kita šventoji liepa dar buvusi prie Rešliaus.

Dar skaitykite medžių kultas.

MLFA