Mažosios Lietuvos
enciklopedija

trūba

triūba, pučiamasis muzikos instrumentas.

trūbà, triūba, Mažojoje Lietuvoje žinotas pučiamasis muzikos instrumentas, pirmą kartą paminėtas Jono Bretkūno Biblijos vertime (1579–90). XVII–XIX a. raštuose trūba dažnai buvo vadinti įvairūs lietuvių tradiciniai muzikos instrumentai – birbynės, mediniai trimitai, ragai.

L: Butkus A., Motuzas A. Mažosios Lietuvos liaudies instrumentai ir apeiginė muzika. V., 1994; Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. V., 1991.

Rimantas Sliužinskas

Iliustracija: Trūba / Iš knygos „Mažoji Lietuva“, I dalis, 1958