Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Toravos svita

Taravos svita, juros sistemos kimeridžio aukšto geologinių nuogulų sluoksniai, paplitę Karaliaučiaus krašte ir Vakarų Lietuvoje.

Toravõs svità, Taravos svita, juros sistemos kimeridžio aukšto geologinių nuogulų sluoksniai, paplitę Karaliaučiaus krašte ir Vakarų Lietuvoje. 1993 išskyrė Algimantas Grigelis. Pavadinta Toravos miesto vardu. Stratotipas – Mühlhauseno-57 gręžinyje 351–427 m. gylyje. Toravos svitą sudaro pilki aleurolitai ir moliai, molingos klintys, mergeliai, rečiau smiltainiai. Storis siekia 90 metrų. Randami fosiliniai foraminiferai, dvigeldžiai moliuskai, amonoidėjos. Visur darniai slūgso ant oksfordžio Ąžuolijos svitos ir dengiama volgio Girdavos svitos arba apatiniosios kreidos Jiesios svitos nuogulomis.

Algimantas Grigelis