Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės valsčius

Prūsijos kunigaikštystės administracinis vienetas, XVI–XVIII a.

Tižės vasčius (vok. Amt Tilsit, Hauptamt Tilsit), XVI a. I. pusėje įsteigtas Prūsijos kunigaikštystės administracinis vienetas. Iki Kryžiuočių ordino valstybės sekuliarizacijos Tilžės apylinkės priklausė Ragainės komtūrijai; 1408 pirmąkart minimas Ragainės komtūrui pavaldus Tilžės pilies viršininkas (Pfleger). Po 1525 visos fogtų, viršininkų ir komtūrų valdomos sritys Prūsijos kunigaikštystėje buvo reorganizuotos į valsčius. Tilžės valsčiui, kuris iki 1752 priklausė Sembos sričiai, vadovavo valdovo skiriamas hauptmanas (postas panaikintas 1751, kai jo funkcijos buvo paskirstytos Lietuvos departamento karo reikalų ir domenų administracijai, vietos komisarams, justicijos kolegijoms ir kitoms institucijoms). Tilžės valsčiaus teritorijos riba šiaurėje sutapo su Prūsijos–Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės siena, rytinėje pusėje ribojosi su Ragainės valsčiumi, šiaurės vakaruose – su Klaipėdos valsčiumi, pietvakariuose – su Toplaukio-Tepliavos valsčiumi; prie Kuršių marių priėjimo neturėjo. 1540 mokesčių mokėtojų sąrašuose Tilžės valsčiuje minėtos 64 gyvenvietės; vienintelė, turėjusi miesto teises, buvo Tilžė (nuo 1552). Kitos svarbiausios gyvenvietės kūrėsi prie parapinių bažnyčių: Katyčiuose (1568), Piktupėnuose (1574), Kaukėnuose (1576), Joneikiškėje (Naujojoje, 1651), Lapynuose (1667), Gastose (1686), Plaškiuose (1695). Kaukėnai 1701 jau minimi kaip seniūnijos centras. XVIII a. I pusėje reorganizuojant Prūsijos teritorinį valdymą karo reikalų ir domenų administravimo pagrindu, Tilžės valsčiaus teritorija tapo pavaldi 1736 įsteigtiems Gumbinės karo ir domenų rūmams. Tilžės valsčiuje buvo įkurti iš viso 6 domenų valsčiai: dešiniajame Nemuno krante – Būbliškės ir Vingio, kairiajame krante – Balgardžio, Kaukėnų, Linkūnų bei Gastų (paskutinis įsteigtas vėliausiai). Įsteigus domenų valsčius XVIII a. Tilžės valsčius vis dažniau vadintas Tilžės distriktu. Pagal 1752 VIII 22 karaliaus Friedricho II projektą, Tilžės valsčiaus teritorija prijungta prie Įsruties apskrities.

Vasilijus Safronovas