Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Tiltas“

„Die Brücke“, vokiečių dailininkų ekspresionistų grupė.

„Tltas“ (vok. „Die Brücke“), vokiečių dailininkų ekspresionistų grupė, įkurta 1905 Dresdene. Vienijo dailininkus, atsisakiusius tradicinės akademinės dailės ir ieškojusius naujų meninės raiškos būdų. Pradininkai – Dresdeno technikos universiteto studentai F. Bleylis, E. L. Kirchneris, E. Heckelis ir Karlas Schmidtas-Rottluffas. 1906 paskelbta grupės programa, prisijungė Maxas Pechsteinas, E. Nolde, 1910 – O. Muelleris. Tilto nariai nuolat keitėsi, dalyvavo ir šveicaras Cuno Ametas, suomis Axelis Gallenas, nuo 1908 – Keesʼas van Dongenas. 1911 Tiltas persikėlė į Berlyną, 1913 grupė iširo. Tiltas dažniausiai tapydavo plenere prie Moritzburgo tvenkinių netoli Dresdeno, t. p. šiaurinėse Baltijos jūros pakrantėse, Fehrmano saloje. Svarbiausios temos – miesto gyvenimo scenos, peizažas ir aktas gamtoje, būdinga ryškių spalvų kontrastai, grubus kontūras, impulsyvus tapymo būdas. Tilto ekspresionizmas padarė didelę įtaką klasikinio modernizmo formavimuisi. Du Tilto nariai lankėsi ir Nidos dailininkų kolonijoje. M. Pechsteinas pirmą kartą į Nidą atvyko 1909 vasarą, po to dar 1911, 1912, 1919, 1920, 1939. Nutapė daug paveikslų Kuršių nerijos tema: Nidos pamarį su žvejų laivais, nuogas moteris kopose, kapines, kavinaites, Nidos bažnyčią, švyturį, besimaudančius poilsiautojus ir kita. K. Schmidtas-Rottluffas lankėsi Nidoje 1913, nutapė peizažų su laivais, aktų kopų fone. Nuo 1995 Tilto tradicijas tęsia grupė Lietuvos dailininkų, kasmet Nidoje rengiami plenerai Nidos ekspresija. Nidos menininkų asociacija 2009 turėjo 215 narių, surengė daugiau kaip 90 kilnojamųjų parodų Lietuvoje ir užsienyje.

Saulius Kruopis

Iliustracija: Parodos „Nida, 1909“ emblema / Iš Sauliaus Kruopio rinkinio

Iliustracija: Maxo Pechsteino parodos „Nida, 1909“ katalogo viršelis / Iš Sauliaus Kruopio rinkinio

Iliustracija: „Svajonių laivas“, drobė, 2003