Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Tiesos balsas“

lietuvių evangelikų liuteronų laikraštis.

„Tiesõs basas“, lietuvių evangelikų liuteronų laikraštis, leistas 1947 III 21–VI 19 Göttingene (Vokietijoje). Leido, redagavo ir savo spaustuvėje spausdino kunigas Martynas Preikšaitis. Išėjo 8 numeriai.

ŽE