Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Thomas Woodrow Wilson

Tomas Vudras Vilsonas, XIX–XX a. politikas, teisininkas, istorikas.

Wilson Thomas Woodrow (Tomas Vudras Vilsonas) 1856 XII 28Stauntone (Virdžinijos valstija, JAV) 1924 II 3Vašingtone, politikas, teisininkas, istorikas. Filos. dr. (Ph. D., 1886, istorijos ir politikos mokslai). 28-asis JAV prezidentas (1913–1921). Studijavo teisę Virdžinijos universitete, istorijos ir politikos mokslus Johno Hopkinso universitete. 1890 Princetono universiteto profesorius (1902–1910 jo rektorius). 1910 išrinktas Naujojo Džersio gubernatoriumi, 1912 JAV prezidentu. Šalyje inicijavo daug reformų. Užsienio politikoje siekė užtikrinti mažųjų valstybių teises. Stengėsi neįtraukti JAV į Pirmąjį pasaulinį karą. Iš pradžių tai jam sekėsi, todėl 1916 dar kartą išrinktas JAV prezidentu. 1917 inicijavo karo paskelbimą Vokietijai ir Austrijos-Vengrijos valstybei. T. W. Wilsonas skelbė, kad JAV kariausianti už demokratijos išplėtimą ir autokratijos sužlugdymą. 1918 kalbėdamas kongrese, paskelbė Keturiolikos punktų programą, formuluojančią idealistinius JAV ir jos sąjungininkų karo tikslus. Pasak jų, siekta taikos, diplomatijos viešumo, garantuoti jūrų laisvę taikos ir karo metu, suteikti lygias prekybos sąlygas visoms susitaikiusioms tautoms, užtikrinti nusiginklavimą, peržiūrėti kolonijų statusą atsižvelgiant į gyventojų norus, evakuoti užimtas Prancūzijos sritis, grąžinti Prancūzijai Elzaso-Lotaringijos provinciją, koreguoti Italijos sienas, laikantis tautinio principo, Austrijos-Vengrijos tautoms suteikti galimybę tvarkytis autonomiškai, Rumunija, Serbija ir Juodkalnija turi būtų evakuotos ir atstatytos, serbai turi gauti priėjimą prie jūros (to laiko geopolitikos samprata – kiekviena valstybė privalėjo turėti išėjimą į jūrą), turkiška Osmanų imperijos dalis turi likti suvereni, likusios jos dalys turi gauti autonomiją, sukurti nepriklausomą Lenkijos valstybę su priėjimu prie jūros. Politinei tautų nepriklausomybei ir teritoriniam integralumui garantuoti įkūrė Tautų Sąjungą. Paskutiniu punktu deklaravo tautų apsisprendimo teisę; tuo buvo remiamasi atkuriant Lietuvos valstybę (1918 II 16), priimant Tilžės aktą (1918 XI 30). Ne visa programa buvo įgyvendinta. T. W. Wilsonas pažadėjo Vokietijai taiką, pagrįstą minėtais punktais, išsaugant jos laisvę ir lygiateisiškumą, bet Paryžiaus taikos konferencijoje Vokietija turėjo priimti kitokias, jai nepalankias sąlygas. Taikos konferencijoje buvo priimtas Tautų Sąjungos principas, kurio vėliau T. W. Wilsonas nepajėgė įsiūlyti JAV senatui, ir JAV į sąjungą neįstojo.

L: LE; Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija, t. 2. V., 1992.