Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Tėvynės balsas“

mėnesinis literatūros ir ūkio laikraštis.

„Tėvýnės basas“, mėnesinis literatūros ir ūkio laikraštis, leistas 1907 Tilžėje. Redaktorius ir leidėjas Jonas Elijošaitis, spausdino Enzys Jagomastas. Išėjo 2 numeriai.

L: Tamošiūnas J. Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija 1832–1982. K., 1991.