Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Elijošaitis

XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Mažosios Lietuvos rašytojas ir visuomenės veikėjas.

Elijošáitis Jonas (1886 X 6 Mažuosiuose Dargužiuose, Pilkalnio aps. 1915 VI 12 Tilžėje), Mažosios Lietuvos rašytojas ir visuomenės veikėjas. Dirbo fabrikuose, vertėsi knygų prekyba Tilžėje. Slapyvardžiu Lietuvos Sūnus rašė eilėraščius, apysakas ir pamokymus ūkininkams. Bendradarbiavo laikraštyje Nauja Lietuviška Ceitunga, Tilžės keleivis. 1907 išleido Tėvynės Balso du numerius. Mirė džiova.

L: Prabočių Anūkas. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai. 1920.

Zigmas Zinkevičius