Mažosios Lietuvos
enciklopedija

terneriai

medienos plukdytojai.

terneriai, medienos plukdytojai, sielius plukdę ternen būdu – pasitelkę lynus ir inkarus. Šį būdą XIX a. Nemuno žemupyje pradėjo naudoti batsiuvys Conradas. Jo sūnus išplėtojo tokį amatą ir užsiiminėjo juo iki savo mirties (1891). Šis būdas suklestėjo kaip amatas, tačiau išaugo didelė konkurencija, atsirado daug menkos kvalifikacijos amatininkų. Anuomet Tilžėje ternerių versle dirbo 40–50 specialistų ir 200–300 padėjėjų. Per vasaros mėnesį padėjėjai galėdavo užsidirbti apie 100 markių pastovios algos. Specialistams būdavo mokama už tam tikrą sielių kiekį pagal susitarimą. 1905 Tilžėje vyko ternerių streikas – kovota, kad sieliai nebūtų ilgesni kaip 100 m (su ilgesniais būdavo sunku dirbti; reikėjo daugiau fizinės jėgos, tvirtesnių lynų ir inkarų). Gumbinės administracijos pirmininkas išleido įsaką, patenkinantį tokį ternerių reikalavimą, bet netrukus pirklių iniciatyva šis įsakas buvo panaikintas; tuomet terneriai surengė 5 dienas trukusį streiką. Palei upę buvo pristatyta žandarų (šie saugojo, kad nebūtų paleisti visi sieliai, galėję nugriauti miesto tiltus). Administracijos pirmininkas Hegelis kartu su aukštais pareigūnais asmeniškai vedė derybas; sielių ilgis sumažintas iki 105 m (ilgesnius sielius, atkeliavusius iki Smalininkų, reikėdavo patrumpinti). Pašalinus senąjį pontoninį tiltą, pastačius metalinį Luizės tiltą prekyba mediena pasikeitė, pakito ir ternerių darbas: tiek daug medienos nebelaikyta paupyje. Didžioji dalis Rusijoje pirktos medienos, jai kirtus valstybės sieną, būdavo Tilžėje išmontuojama ir vežama tiesiogiai pirkėjui. Palei Nemuną laikyta vis mažiau sielių, tačiau ten medieną dar sandėliuodavo lentpjūvių savininkai. 1910 ternerių 7 įmonės susijungė į AB Vereinigte Ternereien Tilsit; techniniu vadovu paskirtas Bernardas Kuhnkė. Firma turėjo 80 specialių valčių, apie 300 inkarų su grandinėmis, vielinių lynų ir motorlaivį. Kita AB priklausė R. Breslau, čia dalininkais galėjo būti ne Tilžės terneriai, o rusų medienos pirkliai.

Dar skaitykite sieliai.

L: Jencio-Elbing T. Ternerei am Memelstrom einst und jetzt // Altpreussische Monatsschrift. Bd. 50, Hf. 4. Königsberg, 1913.

Iliustracija: Sieliai Nemune prie Tilžės, iki 1944 / Iš MLEA