Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Terje Mathiassen

Terjė Matiasenas, XX a. norvegų kalbininkas, baltistas.

Mathiassen Terje (Terjė Matiasenas) 1938 IV 12Osle (Norvegija) 1999 I 9 ten pat, norvegų kalbininkas, baltistas. Dr. (1970). Tyrė lietuviškų raštų kalbą Mažojoje Lietuvoje. 1962 baigė Oslo universitetą (įgijo rusų kalbos specialybę). Christiano Schweigaardo Stango mokinys. Nuo 1971 Oslo universitete dėstė įvairias slavistikos ir baltistikos disciplinas, lietuvių ir latvių kalbas; profesorius (1985). Parašė knygą Studien zum slavischen und indoeuropäischen Langvokalismus, 1974 [Slavų ir indoeuropiečių kalbų ilgojo vokalizmo studijos]; joje nagrinėjama ir baltų kalbų istorinės fonetikos problemos. Anglų kalba parašė A Short Grammar of Lithuanian, 1996 [Trumpa lietuvių kalbos gramatika], A Short Grammar of Latvian, 1997 [Trumpa latvių kalbos gramatika]. Su E. Jakaitiene vadovavo rengiant lietuvių–norvegų ir norvegų–lietuvių kalbų žodyną. Mathiasseno iniciatyva sustiprintas baltistikos dalykų dėstymas Oslo universitete.

L: Sabaliauskas A. Terje Mathiassenas // Žodžiai ir prasmės 1. V., 1991; Jakaitienė E. Profesorius Terje Matiasenas // Gimtoji kalba. 1999, nr. 2, p. 21–23.

Zigmas Zinkevičius