Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christian Schweigaard Stang

Kristianas Šveigoras Stangas, žymiausias XX a. norvegų baltistas ir lituanistas.

Stang Christian Schweigaard (Kristianas Šveigoras Stángas) 1900 III 15 Osle 1977 VII 2Kirkenese (Norvegija), žymiausias norvegų baltistas ir lituanistas. 1918 pradėjo studijuoti Osle, 1920–1921 – Paryžiuje, 1935–1937 – Londone. 1938–1970 Oslo universiteto profesorius. Ne kartą lankėsi Lietuvoje. Lituanistams svarbi Stango monografija (disertacija) Die Sprache des litauischen Katechismus von Mažvydas, 1929 [Mažvydo lietuvių katekizmo kalba], kurioje detaliai aprašė pirmosios lietuvių knygos šaltinius, nagrinėjo M. Mažvydo kalbos fonetiką ir morfologiją. Lietuvių kalba Stangas parašė straipsnių apie Mažvydo Formos krikštymo šaltinį. 1931 su Jurgiu Geruliu tyrė lietuvių žvejų tarmę Mažojoje Lietuvoje ir parašė veikalą Das Fischerlitauisch in Preussen, 1933 [Lietuvių žvejų tarmė Prūsuose], kuriame aprašyta jau išnykusi šnekta prie Kuršių marių.

L: Sabaliauskas A., Zinkevičius Z. Christianas S. Stangas // Žmonės ir kalba. V., 1977; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. T. 2. V., 1982; Donum Balticum to Professor Christian S. Stang on the occasion of his seventieth birthday 15 March 1970. Stockholm, 1970; Gallis A. Professor Christian S.Stang zum Gedächtnis (1900–1977) // Scando-Slavica 23. 1978.

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Christianas Stangas