Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Teherano konferencija

1943 XI 28–XII 1 Teherane vykusi Antrojo pasaulinio karo sąjunginių valstybių vadovų konferencija.

Teherãno konfereñcija, 1943 XI 28–XII 1 Teherane, Irano sostinėje, vykusi Antrojo pasaulinio karo sąjunginių valstybių (SSRS, Jungtinės Karalystės ir JAV) vadovų konferencija (kodinis pavadinimas Eureka). Teherano konferencija buvo pirmasis trijų didžiųjų (JAV prezidento Franklino Delano Roosevelto, Jungtinės Karalystės premjero Winstono Leonardo Spencerio Churchillio ir SSRS VKP(b) generalinio sekretoriaus ir Liaudies komisarų tarybos pirmininko Josifo Stalino) susitikimas karo metais. Svarbiausias derybų klausimas buvo galutinė karo prieš Vokietiją ir jos sąjungininkes strategija, antrojo fronto Europoje atidarymas. Pastaruoju klausimu J. Stalinas su F. Rooseveltu darė spaudimą W. Churchilliui. Rytų Prūsijos klausimu sprendimų nebuvo priimta, tačiau J. Stalinas pirmąkart trijų didžiųjų lygmeniu iškėlė klausimą dėl Rytų Prūsijos pokarinės priklausomybės. 1943 XI 30 neformaliame pokalbyje jis užsiminė apie neužšąlančių uostų (Karaliaučiaus ir Klaipėdos) priklausymo SSRS būtinybę; gruodžio 1, svarstant pokarinių Lenkijos sienų klausimą, pareiškė norįs prie SSRS prijungti Karaliaučių ir gretimą sritį (Šiaurės Rytprūsius). Ant JAV Valstybės departamento geografų parengto žemėlapio J. Stalino raudonu pieštuku nubrėžta riba pagal Karaliaučiaus–Eitkūnų geležinkelio liniją su nežymiais pataisymais 1945 buvo įtvirtinta kaip SSRS–Lenkijos siena Rytprūsiuose. Sąjungininkams dėl J. Stalino reikalavimo iš esmės neprieštaraujant, jis pridūrė, kad šis kraštas yra senos slavų žemės ir kad jo kontrolė užkartų Rusiją ant Vokietijos sprando.

L: Brakas M. Mažosios Lietuvos politinė ir diplomatinė istorija. V., 1995; Советский Союз на международных конференциях периода Великой отечественной войны 1941–1945 гг., т. II: Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании 28 ноября–1 декабря 1943 г. Москва, 1984; Teheran. Jalta. Potsdam. Die sowjetischen Protokolle von den Kriegskonferenzen der „Großen Drei“. Köln, 1985.

Vasilijus Safronovas