Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Winston Leonard Spencer Churchill

Vinstonas Leonardas Spenseris Čerčilis, XIX–XX a. Didžiosios Britanijos valstybės veikėjas, dalyvavęs sprendžiant Mažosios Lietuvos pietinės dalies likimą.

Churchill Winston Leonard Spencer (Vinstonas Leonardas Spenseris Čèrčilis) 1874 XI 30 1965 I 24, Didžiosios Britanijos valstybės veikėjas, dalyvavęs sprendžiant Mažosios Lietuvos pietinės dalies likimą, Karaliaučiaus kraštą pažadėjęs Rusijai. 1895 baigė Sandhersto karo mokyklą, tarnavo britų kariuomenėje. 1900–1964 Atstovų rūmų narys. 1908–1929 užėmė įvairių ministrų postus. 1940–1945 ministras pirmininkas; 1940–1955 konservatorių lyderis. Prisidėjo prie antihitlerinės koalicijos formavimo. Su F. D. Rooseveltu pasirašė Atlanto chartiją (1941). Dalyvavo Teherano (1943), Jaltos ir Potsdamo (1945) konferencijose. Potsdamo, t. y. „trijų didžiųjų konferencija“ (dalyvavo H. Trumanas, Churhillis ir J. Stalinas), Mažajai Lietuvai buvo lemtinga – Karaliaučiaus kraštas (vokiškai Gebiet Königsberg; angliškai Königsberg Region) pažadėtas SSRS. Protokole galutinai jo likimą numatyta spręsti per taikos derybas. Tačiau Sovietų Sąjunga, nelaukusi būsimųjų derybų ir sutarties, iš Karaliaučiaus krašto padarė rusišką guberniją – Kaliningrado sritį, surusino vietovardžius ir vandenvardžius. Protokolą pasirašė ne Churchillis, o premjeru tapęs K. R. Attleeʼis, užėmęs Churhillio vietą prieš pat Potsdamo konferencijos pabaigą; Churchillis išvyko dar jai nepasibaigus. Klaipėdos kraštas grąžintas Lietuvos SSR, likusi Rytprūsių dalis atiteko Lenkijai. 1946 III 5 Fultone (JAV) Churchillis pasakė kalbą, kuri pradėjo „šaltąjį karą“. 1951–1955 vėl išrinktas ministru pirmininku; tęsė antisovietinę politiką.

MLFA

LE

Iliustracija: Churchillio, Roosevelto ir Stalino susitikimas Jaltoje, 1945 II 11 / Iš Martyno Brako knygos „Mažosios Lietuvos politinė ir diplomatinė istorija“, 1995