Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tauragės konvencija

sutartis, 1812 XII 30 sudaryta Požerūnų malūne tarp Prūsijos armijos generolo leitenento grafo Hanso Davido Ludwigo Yorcko von Wartenburgo ir Rusijos armijos generolo majoro Hanso Karlo Friedricho Antono von Diebitscho.

Taurags konveñcija, sutartis, 1812 XII 30 sudaryta Požerūnų (Staiginės) malūne (6 km į pietvakarius nuo Tauragės pilies), tarp Prūsijos armijos generolo leitenento grafo Hanso Davido Ludwigo Yorcko von Wartenburgo ir Rusijos armijos generolo majoro Hanso Karlo Friedricho Antono von Diebitscho. Septynių straipsnių konvencija, vėliau pavadinta Tauragės konvencija, reglamentavo generolo H. Yorcko vadovaujamo Prūsijos armijos X pagalbinio korpuso avangardo pasitraukimą į Klaipėdos–Labguvos ruožą ir šių pajėgų neutralumą apibrėžtame ruože, iki bus gauti Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo III nurodymai. Tauragės konvenciją generolas H. Yorckas sudarė savo iniciatyva, paskatintas buvusių Prūsijos pareigūnų (Karlo Clausewitzo ir barono Steino), atsidūrusių Rusijos imperatoriaus Aleksandro I tarnyboje. Faktiškai Tauragės konvencija neutralizavo Napoleono žygyje į Rusiją (1812) dalyvavusias Prūsijos pajėgas (jos buvo Prancūzijos maršalo MacDonaldo pajėgų dalis). Nors Prūsijos karalius, reaguodamas į Tauragės konvenciją, formaliai nušalino generolą H. Yorcką nuo pareigų, bet 1813 kovo mėn. jis nutraukė karinę sąjungą su Napoleonu, tad Tauragės konvencija buvo pirmas žingsnis Prūsijai prisijungiant prie VI antiprancūziškos koalicijos. 1912, minint 100-ąsias Tauragės konvencijos metines, senojo Požerūnų malūno vietoje Rusijos iniciatyva buvo pastatytas konvenciją įamžinantis paminklas (tebestovi).

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Klaipėdiškės Adelė ir Marta Brunkmantaitės bei Elfrydė Bybeyti (?) prie paminklo Tauragės konvencijai priminti Požerūnuose, apie 1935 / Iš Lydijos Paliokaitės-Aušrienės albumo

Iliustracija: Tauragės 1812 m. gruodžio 30 d. sutarties faksimilė / Iš MLEA

Iliustracija: Tauragės sutartį pasirašo Prūsijos armijos generolas leitenantas grafas Hansas Davidas Ludwigas Yorckas von Wartenburgas ir Rusijos armijos generolas majoras Hansas Karlas Friedrichas Antonas von Diebitschas, 1812 / Iš MLEA