Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Šviesa“, 1

laikraštis, leistas 1887–1888 ir 1890 Tilžėje.

„Šviesà“, 1, mėnesinis Žemaičių ir Lietuvos mylėtojų laikraštis, leistas 1887–1888 ir 1890 I–VIII Tilžėje. Katalikiškos krypties. Šviesos tikslas sutelkti lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžio jėgas, skleisti religines tiesas. Propagavo tėvynės meilės, tautiškumo idėjas, rašė spaudos platinimo, pedagoginėmis, istorinėmis, praktinėmis bei švietėjiškomis temomis. 1888 išleido 72 puslapių Priedą apšviestesniesiems lietuviams. Bendradarbiavo A. Baranauskas, A. Dambrauskas, M. Davainis-Silvestravičius, J. Jablonskis, J. Kriaučiūnas, S. Kušeliauskas, S. Gimžauskas, P. Leonas, Maironis, P. Mašiotas, K. Sakalauskas, E. Volteris ir kiti. Oficialūs redaktoriai Ernestas Weyeris (jis ir spausdino), J. Brošaitis, faktiški redaktoriai A. Vytartas, Jonas Kriaučiūnas (1890). Išėjo 40 numerių, tiražas 1000 egzempliorių.

L: Urbonas V. Lietuvos žurnalistikos istorija. Klaipėda, 2001.