Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stub, die

lituanizmas, klaipėdiškių vokiečių kalboje.

Stub, die, lituanizmas; vok. die Stub(e) – stuba, kambarys. Klaipėdiškiai (vokiečiai, memelländeriai ir lietuviai) visus gyvenamojo namo kambarius vadino stubomis. Plg. Schlafstub [miegamasis], Wohnstub [gyvenamasis], gute Stub [salonas].

Vilius Pėteraitis