Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stocklitauer

užkietėjęs, nepataisomas lietuvis, taip XX a. pradžioje vokiečiai pravardžiuodavo prūsų lietuvius, nenorinčius kalbėti vokiškai.

Stocklitauer (iš vok. verstockter Litauer – užkietėjęs, nepataisomas lietuvis), taip XX a. pradžioje vokiečiai pravardžiuodavo prūsų lietuvius, kurie iki Pirmojo pasaulinio karo iš principo nekalbėdavo vokiškai (nors tą kalbą ir mokėjo). Tai buvo savotiškas pasipriešinimas vokiečių valdininkams, lietuvių tapatybės pabrėžimas. Tarpukariu Klaipėdos krašte nemaža vadinamųjų Stocklitauerių nesuprasdavo tuometinių valdininkų lietuvių kalbos, pabrėžtinai kalbėdavo kita kalba, taip vėl pabrėždami savo tapatybę.

Gerhard Lepa