Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Prūsijos kultūros paveldo fondas, nuo 1957 veikiantis Vokietijoje.

Stiftung Preußischer Kulturbesitz [Prsijos kultros pãveldo fòndas], įsteigtas 1957 Vokietijos Bundestago. Fondo paskirtis – Vakaruose surinkti, papildyti bei išsaugoti išsibarsčiusį, iš dalies sunaikintą arba pagrobtą buvusios Prūsijos kultūros paveldą. Nuo 1962 būstinė Berlyne. Fondui priklauso 17 valstybinių Berlyno muziejų, valstybinė biblioteka, Valstybės slaptasis archyvas ir įvairios mokslinių tyrimų institucijos. Muziejuose saugomi buvusios Prūsijos senųjų muziejų eksponatai. Daugelis jų – iš Rytprūsių (vertingi vienuolynų raštai, iškilių asmenybių palikimas ir kita). Pagal Prūsijos kultūros paveldo fondo ir Žemutinės Saksonijos žemės sutartį Göttingeno valstybinis archyvas saugo Karaliaučiaus slaptojo valstybės archyvo dokumentus (Kryžiuočių ordino archyvo prievolių knygas ir kita). Valstybinėje bibliotekoje laikomas Immanuelio Kanto bei Johanno Gottfriedo Herderio palikimas. Prūsijos kultūros paveldo fondas yra viena didžiausių kultūros įstaigų pasaulyje.