Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stanislavas Sarnickis

XVI a. lenkų istorikas.

Sarnckis Stanislavas (lot. Sarnicius) apie 1532 Kulme 1597 IX 23, lenkų istorikas. Apie 1532–1537 mokėsi Karaliaučiuje, 1547 lankė Philippo Melanchthono paskaitas Wittenberge, Jono Kalvino – Ženevoje. Grįžęs į Lenkiją dirbo evangelikų reformatų dvasininku. Parašė veikalus: Descriptio veteris et novae Poloniae (1585), Annales sive de grigine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum libri octo (1587), Statuta i metrika przywilejow koronnych (1594), karo istorijos tyrinėjimų rankraštinę knygą.

L: Pretorijus M. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla, parengė Lukšaitė I., t. I, V., 1999; Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 10, Warszawa, 1967.