Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stalupėnų mokyklos

Stalupėnuose nuo XVI a. vidurio veikusi mokykla ir tarpukariu veikusi gimnazija.

Stalupėnų mokyklos, pirmoji įkurta prie bažnyčios. 1550 į Stalupėnus atsiųstas kunigas J. Holsteinas (Holšteinas), 1595 – kunigas N. Stimeris (Štimeris). 1743–1746 precentoriumi dirbo K. F. Stimeris (spėjama, lietuvių raštijos veikėjo Kristijono Štimerio sūnus), 1740–1743 – Karaliaučiaus universitetą baigęs Kristijonas Donelaitis, 1805–1812 – lietuvių raštijos darbuotojas Gotfrydas Lebrencas Ostermejeris. Vėliau vaikus mokė Karalienės mokytojų seminarijos auklėtiniai: W. Welleris (1845), J. Koenigas (1862), C. Marchandas (1865). Iki Pirmojo pasaulinio karo – W. Liehris, K. Schwindtas, O. Schmidtas, 1914 – Franzas ir Friedrichas Kleinai. Mokytojų skaičius rodo mokyklą buvus didelę. Tarpukario laikotarpiu Stalupėnuose veikė gimnazija.

Albertas Juška